PLENÁRNÍ SEKCE

 • Úloha metalurgie a materiálů na počátku 21. století.
Garanti:
prof. Ing. Jiří KLIBER, CSc.
prof. Ing. Miroslav KURSA, CSc.

KOMERČNÍ PREZENTACE

SYMPOZIUM A - Pokroková výroba železa a oceli

 • Vývoj surovinové báze pro výrobu surového železa a oceli
 • Nové prvky v řízení procesů výroby a odlévání oceli
 • Aktuální směry vývoje technologie výroby železa a oceli
 • Fyzikální a numerické modelování procesů výroby železa a oceli
 • Nové způsoby zpracování odpadů z výroby surového železa a oceli, recyklace, bezodpadové technologie
Garanti:
Ing. Jaroslav BŘEZINA
doc. Ing. Libor ČAMEK, Ph.D.
Ing. Jaroslav PINDOR Ph.D.
prof. Ing. Karel MICHALEK, CSc.

SYMPOZIUM B - Tváření kovů

 • Teorie tváření, fyzikální podstata plasticity a metalurgická a technologická tvařitelnost kovů
 • Plastometrické, laboratorní a numerické modelování procesů tváření za tepla i za studena
 • Pokrokové metody tváření (válcování , kování, tažení a další…- vysokoredukční a vysokorychlostní procesy, termomechanické tváření, nástroje pro tváření (válce, zápustky, průvlaky), hydroforming, moderní kalibrace, tváření extrémní plastickou deformací, tváření těžko tvařitelných materiálů, tváření blízké konečnému tvaru a další )
 • Technologické problémy a inovace ve tváření
Garanti:
prof. Ing. Jiří KLIBER, CSc.
doc. Ing. Richard FABÍK Ph.D.

SYMPOZIUM C - Výrobky z oceli a jejich vlastnosti

 • Fyzikální metalurgie ocelí, vztah struktury a vlastností, metody zkoumání
 • Vysokopevné oceli (HSLA, BH, IF, DP, CP, TRIP, TWIP, MS)
 • Oceli pro práci za vysokých teplot a tlaků v energetice a chemii
 • Aplikace
Garanti:
prof. Ing. Eva MAZANCOVÁ, CSc.
Prof. Ing. Vlastimi VODÁREK, CSc.

SYMPOZIUM D - Moderní trendy v povrchovém inženýrství

 • Protikorozní ochrana povrchu materiálu (vlastnosti povlaků, technologie povrchové úpravy před aplikací povlaků, teoretické otázky)
 • PVD a CVD technologie, organické povlaky, sklovité a sklokeramické povlaky, elektrochemické procesy povlakování, žárové povlakování, iontová implantace, plazmové nástřiky aj.
 • Vlastnosti a aplikace tenkých filmů a nanovrstev
Garanti:
doc. Ing. Jitka PODJUKLOVÁ, CSc.
RNDr. Ivo ŠTĚPÁNEK

SYMPOZIUM E - Neželezné kovy a slitiny

 • Způsoby výroby (přípravy) neželezných kovů a slitin (tavení, slévání, prášková metalurgie, rychlé ochlazování, řízená krystalizace..)
 • Vlastnosti a užití neželezných kovů, slitin a sloučenin (Al, Mg, Cu, Ti, Ni, Nb aj.)
 • Vysokoteplotní kovové materiály na bázi neželezných kovů (niklové slitiny a superslitiny, titanové slitiny a intermetalické sloučeniny,  kobaltové slitiny, kovy platinové skupiny, wolfram a jeho slitiny)
Garanti:
prof. Ing. Miroslav KURSA, CSc.
prof. Ing. Jaromír DRÁPALA, CSc.
doc. Dr. Ing. Dalibor VOJTĚCH

SYMPOZIUM F - Ekonomika a řízení metalurgické výroby

 • Metalurgická výroba – postavení v národním hospodářství, v globalizované ekonomice. Technicko-ekonomická vývojová perspektiva. Prognóza konkurence nových technických materiálů.
 • Strategické, taktické a operativní řízení metalurgické výroby.
 • Exaktní metody rozhodováním, metody umělé inteligence a simulační techniky v projektech systémů řízení metalurgické výroby. Nové informační technologie.
 • Logistické operativní řízení, metody pokročilého plánování a rozvrhování výroby, logistické řetězce v metalurgii.
 • Marketingová analýza a diagnostika v oborech metalurgie a materiálového inženýrství. Predikce poptávky.
 • Ekonomika a systémy řízení údržby – oprav – inovací výrobního zařízení, ekonomika a systémy řízení zásobovacích procesů metalurgického podniku.
 • Efektivnost investic a projektů technického rozvoje v metalurgii.
 • Finanční analýza a controlling – nástroje posuzování a zajišťování likvidity, finanční stability a rentability metalurgického podniku.
Garanti:
prof. Ing. Radim LENORT, Ph.D.
Prof. Ing. Emilie KRAUSOVÁ, CSc.
doc. Ing. Iveta VOZŇÁKOVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Darja NOSKIEVIČOVÁ, CSc.

POSTEROVÁ SEKCE A

Garanti:
Ing. Jaroslav BŘEZINA
doc. Ing. Libor ČAMEK, Ph.D.
prof. Ing. Karel MICHALEK, CSc.

POSTEROVÁ SEKCE B

Garanti:
prof. Ing. Jiří KLIBER, CSc.
doc. Ing. Richard FABÍK Ph.D.

POSTEROVÁ SEKCE C

Garant:
prof. Ing. Eva MAZANCOVÁ, CSc.

POSTEROVÁ SEKCE D

Garant:
doc. Ing. Jitka PODJUKLOVÁ, CSc.

POSTEROVÁ SEKCE E

Garanti:
prof. Ing. Miroslav KURSA, CSc.
prof. Ing. Jaromír DRÁPALA, CSc.

POSTEROVÁ SEKCE F

Garant:
prof. Ing. Radim LENORT, Ph.D.

ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍSPĚVKU BEZ ÚČASTI