SBORNÍK THOMSON REUTERS 2011

Sborník 20. jubilejního ročníku mezinárodní konference metalurgie a materiálu METAL 2011 byl schválen pro zařazení do databáze Thomson Reuters a je v Citation Index Conference Proceedings.

Obsah je k dispozici zde.