TERMÍN PRO VLOŽENÍ ABSTRAKTŮ PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

15. únor 2012

TERMÍN PRO NAHRÁNÍ PREZENTACE PŘEDNÁŠKY

20. květen 2012

TERMÍN PRO VLOŽENÍ PLNÝCH TEXTŮ PŘÍSPĚVKŮ

15. březen 2012

JAZYK PŘÍSPĚVKŮ

angličtina

OBSAH ABSTRAKTU

Abstrakt s klíčovými slovy v anglickém jazyce vkládejte do registračního systému konference (přihlašovací e-mail a heslo byly zaslány na e-mail, který byl zadán při prvním přihlášení do konferenčního systému) na www.metal2012.com o velikosti max. 250 slov. Bez abstraktu nebude možné referát zařadit do programu konference.

FORMÁT TEXTU PŘÍSPĚVKŮ

Příspěvky vkládejte do konferenčního systému v souborech MS Word 97 a novější a naformátováné dle uvedené šablony. Nepřijímáme příspěvky ve formátu PDF. Instrukce pro autory přednášek a posterů ke stáhnutí zde. V případě velkého množství přijatých příspěvků si vedoucí sympozia vyhrazuje právo přesunout příspěvek do posterové sekce.

ROZSAH PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU KONFERENCE

Rozsah příspěvku je max. 6 stran včetně obrázků a velikosti souboru 20 MB. Chcete-li uvést větší rozsah, kontaktujte nás. Článek musí být napsán v angličtině a vložen do registračního systému konference do 15. 3. 2012. V ojedinělých případech po dohodě se sekretariátem konference lze napsat článek v češtině či slovenštině. V případě zájmu o uveřejnění článku ve sborníku Thomson Reuters je nutné zaslat článek v anglickém jazyce.

thomson-reuters.jpgSBORNÍK PŘEDNÁŠEK PRO ZVEŘEJNĚNÍ V DATABÁZI THOMSON REUTERS

Článek musí být v AJ, abstrakt musí obsahovat klíčová slova, rozsah článku max 6 stran. Nárok na publikování nevzniká automaticky, ale na základě výběru garanta sympozia a rozhodnutím recenzenta příspěvku. Do sborníku budou zařazeny plné texty přednášek a posterů, které budou prezentovány na konferenci. Nebudou zařazeny postery a přednášky autorů, kteří se konference nezúčastní. Články budou recenzovány, proto je nutné je zaslat do 15. 3. 2012.
Sborník určený pro Thomson Reuters není součástí konferenčního poplatku. Sborník bude vydán na CD po ukončení konference.

Pořadatelé konference negarantují, že sborník zaslaný ke zveřejnění v databázi Thomson Reuters - Web of Science/Web of Knowledge vč. CPCI bude v této databázi publikován. Zařazení příspěvku do databáze Thomson Reuters se řídí interními pravidly této společnosti.

POKYNY PRO AUTORY POSTERŮ

Jednání posterové sekce se bude konat 24. 5. 2012 v 18:00 v hotelové hale v místě konání konference. Postery bude možné vystavovat po celou dobu konference Autoři se osobně dostaví k posterům dne 24. 5. 2012 v 18:00 h na zahájení jednání posterové sekce. Po posterové sekci je nutné postery z panelů odstranit. Plocha, která bude pro autory posterů k dispozici je 80 cm šířka x 120 cm výška.
Vzhledem k tomu, že sborník bude vydán na CD, je možno zaslat i text posteru v rozsahu do 6 stran a velikost souboru 20 MB. Žádáme autory, aby nám zaslali plné texty nejpozději do 15. 3. 2012.

PREZENTACE PŘEDNÁŠEK

Prosíme autory, aby nahráli do registračního systému konference prezentaci potřebnou pro svou přednášku na konferenci uloženou pod názvem prijmeni_konference_anglickynazevclanku.pripona (prvních 10 znaků z názvu článku).
Prezentace musí být vyhotovena v angličtině. Samotný projev doporučujeme také v angličtině. V ojedinělých případech lze požádat přípravný výbor o vyjímku. Délka prezentace bude 20 min vč. diskuze.