DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY

INSTRUKCE PRO AUTORY
Uzávěrka pro vložení abstraktů příspěvku 1) 15.02.2012    
Uzávěrka pro vložení plných textů příspěvků 1) 15.03.2012    
Termín uzavření přihlášky a platba 3) 30.04.2012    
Uzávěrka pro vložení prezentací 1).2) 20.05.2012    
1) Prosíme autory aby abstrakty, plné texty příspěvků a prezentace nahrávali prostřednictvím registračního systému.
2) V případě nutnosti lze prezentaci nahrát u obsluhy dataprojektoru půl hodiny před začátkem jednání daného sympózia.
3) Prosím dokončete všechny kroky registrace včetně platebních údajů co nejdříve, nejpozději v termínu do 30.4.2012.

VLOŽNÉ

   
Autoři přednášek a posterů 5.990,-Kč  
Ostatní účastníci 6.990,-Kč  
Doktorand, student denního studia s příspěvek či posterem 3.500,-Kč  
Doktorand, student denního studia bez příspěvku 3.900,-Kč  
Zveřejnění článku bez účasti autora na konferenci 2.900,-Kč  

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěný sborník abstraktů a CD s plnými texty přednášek a posterů, společné stravování.
Vložné můžete zaplatit kartou přímo v konferenčním systému nebo převodem.
Při odhlášení z konference se vložné nevrací. Autorovi bude zaslán sborník.
Doklady k přijatým platbám budou zasílány elektronicky ve formátu PDF jako příloha k emailu, který bude uveden při registraci. Daňové doklady - faktury budou účastníkovi zaslány po ukončení konference na fakturační e-mail uvedený v konferenčním systému.

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62,
Česká Republika
710 00 Ostrava
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
Banka
Československá obchodní banka a.s., Ostrava,
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
 
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. své jméno)