Dovolujeme si poděkovat účastníkům za návštěvu konference METAL 2012
a gratulujeme vítězům posterové sekce.

1. místo2. místo

Vítězové:
1. místo - Klimová Alena - ÚMMS SAV, Bratislava
2. místo - Klus Petr - VŠB - TU Ostrava
3. místo - Kekule Tomáš - Karlova univerzita, Praha

3. místo

Čestná uznání:
Pohludka Martin - VŠB - TU Ostrava
Konečná Kateřina - VŠB - TU Ostrava
Schubert Jan - Výzkumný a zkušební ústav Plzeň
Vasilache Violeta - Stefan cel Mare University, Suceava
Průša Filip - VŠCHT Praha

Sponzoři a vystavovatelé

Mediální partneři

Partneři

Pořadatel